Termin - 13 luty 2014 r. - 14 luty 2014 r.

miejsce: I-kar - Centrum Chorób Serca i Układu Krążenia,
Sale warsztatów ultrasonograficznych,
ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań

telefon kontaktowy: (61) 8419-441, 661 56 31 35

Wykładowcy:
dr hab. n. med. M. Ropacka-Lesiak
prof. UM dr hab. n. med. M. Pietryga

Koszt szkolenia 1500 zł. za osobę
Opłatę za kurs proszę przelać na konto:
Alior Bank 48 2490 0005 0000 4520 7324 4437

Tematyka szkolenia:

  • Diagnostyka „objawów-obrazów” ultrasonograficznych, a rozpoznanie kliniczne (różnicowanie, postępowanie, zagadki ultrasonograficzne).
  • Jak „patrzeć aby widzieć” – „step by step”.
  • Co zrobić aby zminimalizować nie rozpoznanie wady?
  • Jak wykorzystywać badanie dopplerowskie: kiedy (w jakim okresie), jak (jakie metody), gdzie(jakie naczynia)?
  • Jak i kiedy monitorować stan płodu w ciąży powikłanej?
  • Guzikologia w USG „nie taki diabeł straszny jak..” – zrozumiesz i poznasz.
  • Błędy w obrazowaniu ultrasonograficznym.
  • „Trudne” problemy w diagnostyce ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii (od niepłodności do badań prenatalnych).
Program szkolenia Dzień I
10.00 - 17.00 Wykłady, ćwiczenia, prezentacje filmowe
Dzień II
10.00 - 17.00 Warsztaty, badania live